Category: Permainan Tradisional

Tilako

Di daerah Tanah Kaili cukup banyak jenis permainan Tradisional, tapi sayang sekali permainan itu jarang menggunakan peralatan yang diolah secara artistik oleh akal budi dan tangan manusia. Permainan-permainan itu memang menggunakan alat, akan tetapi...

Nojapi-japi

Nojapi-japi. No artinya = ber (sebagai awalan). Japi = sapi. Japi-japi = bermain sapi-sapi. Alat permainan ini terdiri dari bahan-bahan: pelepah kelapa yang masih mentah, tali dan tempurung kelapa. Alat permainan ini berbentuk seperti...

Nobangan

Nobangan terdiri dari kata no dan banga. No sebagai kata awalan yang menunjukan kata kerja, sedangkan banga berarti (dalam bentukan kata nobanga) atau melakukan sesuatu pada permainan ini adalah, apabila melempar mengena pada benda...

Hanta

Permainannya disebut mohanta. Mohanta terdiri dari mo. Mo yang berfungsi sebagai awalan ber, hanta adalah nama alat itu sendiri yang dibuat dari tempurung. Arti dari mohanta adalah bermain hanta, mungkin juga dalam arti lan...

Gonde

Terbuat dari daun kelapa yang muda, atau daun silar yang muda. Bentuk: Persegi, dan adapula yang bulat atau bulat panjang. Warna: Sesuai warna bahan yang dipakai (hijau). Tidak diketahui secara pasti mengapa alat ini...

Gasi

Arti kata gasi dalam bahasa Kaili ialah cepat. Mungkin karena alat gasi ini apabila diputar dengan tali sangat cepat dan kadang-kadang kelihatan seperti diam dengan bunyi yang indah, sehingga dinamakan gasi. Nogasi = bermain...

Garata / Galasa

Permainannya disebut nogarata / nogalasa garata atau galasa adalah nama sebangsa tumbuhan yang berduri dan bijinya bundar laksana kelereng. Biji garata atau palasa ini terbungkus dalam satu kantorng berduri dan terdiri dari beberapa biji....